ติดต่อ

งานฝึกอบรมสารสนเทศ

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

icon

โทรศัพท์

080 4933 3755

icon

อีเมล

citcoms.train@up.ac.th

icon

ที่อยู่

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

loader